Par asociāciju

Biedrības mērķi ir:
1. Palīdzēt, atbalstīt un konsultēt studējošos pirms došanās uz Ķīnu.
2. Koordinēt komunikāciju starp Ķīnas Tautas Republikas vēstniecību Latvijā un ieinteresētajām pusēm.
3. Sniegt konsultācijas gadījumos, kad nepieciešama Ķīnas ekspertīze.
4. Veidot pārinstitucionālu sadarbību ar Ķīnas studijām saistītos jautājumos

Advertisements